[vc_empty_space]

Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Serita Vossen, handelend onder de naam: Serita Fotografie. Deze algemene voorwaarden kunnen op iedere gewenst moment door Serita Fotografie worden aangepast.

Gegevens fotograaf

Serita Fotografie

Website: www.serita.nl

Telefoon: 06-51981106

KVK: 61882585

BTW: NL86INGB0007277837

Algemeen

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden

De fotoshoot

De datum van de fotoshoot wordt in overleg tussen de fotograaf en de klant overeengekomen.  Wanneer het weer slecht is, het regent (te hard) of het is echt te donker mag de fotoshoot worden afgezegd door zowel fotograaf als klant. Dit kan uiterlijk tot de ochtend van de fotoshoot.

Locatie van de shoot

De klant dient zorg te dragen voor een geschikte fotolocatie. Serita Fotografie kan hier in adviseren. De klant dient zorg te dragen voor de toestemming op die locatie te mogen fotograferen. Mochten er kosten gemoeid met de locatie komen deze voor rekening van de klant.

Annuleren van de shoot

Wanneer de klant de shoot wenst te annuleren kan dit kosteloos tot 1 week van te voren. Bij annulering binnen de 1 week voor de afgesproken dag en tijdstip zal door de fotograaf 50% van de factuur in rekening worden gebracht.

Dit geldt niet wanneer de shoot wordt verplaatst in verband met het weer of ziekte. Een shoot kan slechts 1 keer worden verplaatst in verband met ziekte.

Wanneer Serita Fotografie zelf de shoot moet annuleren vanwege ziekte is het mogelijk om de shoot kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

De foto’s 

Promotionele doeleinden

De foto’s zullen worden gebruikt door Serita Fotografie voor promotionele doeleinden voor Serita fotografie. Denk aan publiceren op de website, visitekaartjes, flyers, social media, blog, nieuwsbrief en eventuele toekomstige activiteiten. Wenst een klant een of meerdere foto’s niet openbaar gepubliceerd te zien kan dat in overleg gedaan worden.

Zonder toestemming van het model zal Serita Fotografie de foto’s niet doorspelen aan een ander (commercieel) bedrijf.

Levering, gebruik en eigenaar

De originele foto’s worden niet onbewerkt geleverd. Na de fotoshoot zullen de digitale foto’s binnen 3 weken naar de klant worden toegestuurd, deze levertijd is een schatting. Mocht de levertijd langer zijn zal dit na de shoot direct worden gecommuniceerd.

De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s, het auteursrecht is en blijft bij Serita Fotografie. Dat betekent ook dat de foto’s niet zonder toestemming van de fotograaf mag worden gepubliceerd voor (commerciële of non-profit) bedrijven op drukwerk of digitaal anders dan voor persoonlijk gebruik van de klant zelf.

Naamsvermelding en bewerken

De klant dient altijd bij het gebruiken op sociale media enige vorm van naamsvermelding te gebruiken. Bijvoorbeeld “Serita Fotografie” of “Serita.nl”.

Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan. Hieronder valt ook het bijsnijden (croppen) van een foto.

Geschikte foto’s

Serita Fotografie zal uit de gemaakte foto’s de geschikte foto’s kiezen: die met de juiste stijl en goede kwaliteit. De klant kan geen beroep doen op de foto’s die volgens Serita Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

Factuur en betaling

De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.

Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de klant. De klant heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.

Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Wanneer er klachten zijn over het geleverde werk dient dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen na het leveren van de foto’s. Dit dient schriftelijk aangegeven te worden. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.  Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 werkdagen een officiële klacht is ingediend.

De klant is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn eigendommen. Schade aan de klant zelf, en zijn eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

Deelname aan een fotoreportage is volledig eigen risico voor de klant.

Privacy

Serita Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals e mailadres, telefoonnummers e.d. doorgeven aan derden of openbaar maken.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact op.